CoachingYou logo
CoachingYou logo
Home   Visie   Aanpak   Bedrijven   Particulieren   Artikels   Contact
Training

CoachingYou geeft regelmatig workshops SpeakingNow. Deze trainingen zijn bestemd voor particulieren die zich willen bekwamen in het assertief en overtuigend spreken.

Voor de volgende workshops: contacteer ons.


Personal coaching

CoachingYou focust ook op vier individuele coaching-concepten: SpeakingNow, WhiteLemon, LifeDesign en LadiesFirst. Bij elke coaching-opdracht gaan we uit van de behoeften en wensen van de gecoachte persoon. Ook de concrete omgeving van de betrokkene speelt daarbij een rol.

Via een persoonlijk gesprek krijgt u allereerst de ruimte om uw situatie te schetsen. Op grond hiervan werken we aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten en vaardigheden op het vlak van zelfsturing, zelfexpressie en zelfrealisatie. Elk coaching-gesprek is anders. CoachingYou maakt met u natuurlijk ook duidelijke afspraken over frequentie, tijd, plaats, evaluatiemomenten.

Vraag meer informatie.


Professionele opleiding Open Coaching

CoachingYou biedt, naast personal coaching, ook een professionele coaching-opleiding. Deze is gebaseerd op het concept Open Coaching.

Wilt u leren coachen? Wilt u een betere coach worden? Wilt u uw vakkennis als coach aanscherpen en meer doorleefd maken? Via Open Coaching krijgt u een overzichtelijk totaalbeeld. Alle aspecten van coaching worden belicht. U maakt kennis met de "fundamentals" op het gebied van coaching én u doet ervaring op via praktische oefeningen.

Open Coaching is een nieuw concept. Wie u bent of wat u kent, onze benadering laat ruimte voor uw eigen inbreng. Deze opleiding helpt u om met meer effect mensen te motiveren, te inspireren, in beweging te zetten… Om op een meer resultaatgerichte wijze aan uw coachees de nodige vaardigheden aan te reiken voor het verwerven van inzichten en het nemen van beslissingen.

De jaarlijkse opleiding professioneel coachen loopt over 9 dagen. Deze opleiding richt zich tot de diverse leidinggevenden, leraren, opleiders, consultants, coaches die een eigen praktijk willen starten…

Klik hier voor meer info over deze jaaropleiding.

CoachingYou
Pers. coaching     
Open Coaching
Opleidingen     
Consultancy
Implementatie     
-------------------------
SpeakingNow
Expertise     
Contactgegevens
Bedrijven
Overheid
Zorgsector
Onderwijs
Particulieren