CoachingYou logo
CoachingYou logo
Home   Visie   Aanpak   Bedrijven   Particulieren   Artikels   Contact
Speciaal voor bedrijven en instellingen

SpeakingNow heeft als training-concept in opdracht van bedrijven en instellingen zijn waarde bewezen. Daarnaast focust CoachingYou op vier coaching-concepten: SpeakingNow, WhiteLemon, LifeDesign en LadiesFirst.

Bij elke training of coaching gaat CoachingYou uit van de behoeften en wensen van de specifieke persoon binnen de werksituatie. Daarnaast houden we rekening met de visie en het beleid van het bedrijf of de instelling.

Via een persoonlijk gesprek krijgt u allereerst de ruimte om uw situatie te schetsen. Op grond hiervan werken we aan de ontwikkeling van nieuwe gedragingen en vaardigheden op het vlak van zelfsturing, zelfexpressie en zelfrealisatie. Elk coaching-gesprek is anders. CoachingYou maakt met u natuurlijk ook duidelijke afspraken over frequentie, tijd, plaats, evaluatiemomenten.

Vraag meer informatie.


Professionele opleiding Open Coaching

CoachingYou biedt, naast personal coaching, ook een professionele coaching-opleiding. Daarbij hebt u de keuze tussen een vaste, jaarlijkse opleiding en een opleiding op maat, beide op basis van het concept Open Coaching.

Wilt u leren coachen? Wilt u een betere coach worden? Wilt u uw vakkennis als coach aanscherpen en meer doorleefd maken? Via Open Coaching krijgt u een overzichtelijk totaalbeeld. Alle aspecten van coaching worden belicht. U maakt kennis met de "fundamentals" op het gebied van coaching én u doet ervaring op via praktische oefeningen.

Open Coaching is een nieuw concept. Wie u bent of wat u kent, onze benadering laat ruimte voor uw eigen inbreng. Deze opleiding helpt u om met meer effect mensen te motiveren, te inspireren, in beweging te zetten… Om op een meer resultaatgerichte wijze aan uw coachees de nodige vaardigheden aan te reiken voor het verwerven van inzichten en het nemen van beslissingen.

De jaarlijkse opleiding professioneel coachen loopt over 9 dagen. Deze opleiding richt zich tot de diverse leidinggevenden, leraren, opleiders, consultants, coaches die een eigen praktijk willen starten…

Klik hier voor meer info over deze jaaropleiding.

De opleiding professioneel coachen op maat verloopt in-company. Inhoud, programma en data worden samen met u bepaald. Deze opleiding richt zich tot leidinggevenden in bedrijven en instellingen, HR-verantwoordelijken, lijnmanagers, interne coaches…

Klik hier voor meer info over onze opleiding op maat.

CoachingYou
Pers. coaching     
Open Coaching
Opleidingen     
Consultancy
Implementatie     
-------------------------
SpeakingNow
Expertise     
Contactgegevens
Bedrijven
Overheid
Zorgsector
Onderwijs
Particulieren